Top
Lioncar

Financovanie

58

FINANČNÝ LÍZING

Parametre ponuky:

 • Doba splácania 36-60 mesiacov (v špeciálnych prípadoch aj 72 mesiacov).
 • Akontácia: 20 – 60 % z ceny vozidla.
 • Zostatková hodnota: 0,-.
 • Predajná cena na konci financovania: 35,70 EUR s DPH.

Charakteristika finančného lízingu: Najrozšírenejšia forma financovania – výhodná obzvlášť pre podnikateľov vďaka daňovému odpisu vozidla v priebehu 3 rokov.
Majiteľom vozidla je po celú dobu financovania lízingová spoločnosť, klient sa stáva majiteľom až po uhradení poslednej splátky a symbolickej vopred dohodnutej ceny.
Výhodou finančného lízingu je pre klienta rýchly proces schválenia financovania ako aj výrazne nižšia náročnosť lízingovej spoločnosti na požadované doklady klienta pre schvaľovanie financovania v porovnaní s bankovými úvermi (nutnosť mať ručiteľa, zabezpečenie úveru majetkom klienta alebo životnou poistkou). S týmto súvisí aj výrazne nižšia administratívna náročnosť voči klientovi a výrazne kratšia doba trvania schvaľovacieho procesu v porovnaní s bankovými úvermi.

ÚVER

Parametre ponuky:

 • Doba splácania: 6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 mesiacov
 • Akontácia: 30 – 60 % z ceny vozidla
 • Zostatková hodnota a predajná cena na konci financovania: 0,-

Charakteristika financovania vozidla úverom: Financovanie kúpy vozidla úverom na konci roka je výhodné pre podnikateľov a spoločnosti a pre platcov DPH hlavne z dôvodu okamžitého uplatnenia celého ročného odpisu a nárokovania celej DPH z vozidla. Táto forma financovania nie je určená pre spotrebiteľov.
Majiteľom vozidla nie je lízingová spoločnosť, ale klient. Klient v tomto prípade vystupuje voči lízingovej spoločnosti ako dlžník. Úver je zo strany lízingovej spoločnosti zmluvne zabezpečený tak, aby lízingová spoločnosť mala prístup k vozidlu v prípade neplatenia splátok klientom..

Jediná forma financovania, kedy je možné čerpať štátnu dotáciu alebo príspevky na vozidlo.

OPERATÍVNY LÍZING

Parametre ponuky:
Každá ponuka zohľadňuje individuálne požiadavky zákazníka a pripravuje sa individuálne pre každého zákazníka.

Charakteristika operatívneho lízingu: Klient sa nikdy nestáva majiteľom vozidla, vozidlo má len v nájme na dohodnutú dobu.Financovanie zahŕňa aj balíček služieb podľa potrieb a definície klienta (servis vozidla, náhradné pneumatiky, diaľničnú známku, poistenie, tankovacie karty – pohonné hmoty, správa vozidlového parku klienta a ďalšie).Operatívny lízing je určený len pre firmy s počtom vozidiel spravidla vyšším ako 5 vozidiel.

Celú splátku si klient dáva do nákladov.
60

LÍZING AUTOMOBILOV DO 3,5 t

Doba financovania: 3 – 5 rokov, po ukončení financovania nesmie vek vozidla presiahnuť 8 rokov **
Produkty: široký výber ponúk / špeciálne akcie/ odložené splátky/ zvýšená zostatková hodnota
Akontácia: 10 – 60%*
Splátky: mesačné

Špecifiká:

 • rýchle spracovanie žiadosti (už za 1 pracovný deň)
 • od klienta sa vyžaduje malý rozsah dokumentov a garancií,
 • lízing je daňovo výhodnejší; pri dodržaní zákonných podmienok sú celé lízingové splátky daňovo uznateľné a za kratšie obdobie ako pri štandardných odpisoch (už za 3 roky) ich dostane do nákladov
 • klient môže platiť poistné (havarijné, zákonné, poistenie schopnosti splácať) mesačne alebo kvartálne s lízingovými splátkami, a to pri nižších sadzbách ako pri individuálnom poistení bez področnosti (prirážka za inú ako ročnú periodicitu splácania)

* Lízing s akontáciou nižšou ako 10% pri nových a nižšou ako 25% pri ojazdených vozidlách podlieha osobitnému schvaľovaniu
** na financovanie ojazdených vozidiel sa vzťahujú ďalšie podmienky (IRIS certifikát pri autách dovezených zo zahraničia, max. 160 000km, 3 predošlí majitelia atď.)

ÚVER CARCREDIT NA AUTOMOBILY DO 3,5 t.

Doba financovania: 6 – 60 mesiacov, po ukončení financovania nesmie vek vozidla presiahnuť 8 rokov **
Produkty: široký výber ponúk/ špeciálne akcie/ možnosť odpočtu 20% DPH (N1)
Výška úveru: 30 – 90%*
Splátky: mesačné
Realizácia: v rámci 1 dňa / zvyčajne u autorizovaného predajcu
Špecifiká:

 • absolútne variabilná doba financovania, ktorá nie je zákonom obmedzená
 • klient je ekonomickým vlastníkom predmetu financovania
 • úver nemá žiadnu ani symbolickú zostatkovú hodnotu
 • úver nemá žiaden poplatok za ukončenie zmluvy
 • časová náročnosť ukončenia úveru je pre klienta podstatne nižšia ako pri FL
 • úver je zaujímavý aj pre PO – právnická osoba, platca DPH v príp. úžitkových vozidiel môže uplatniť jednorazový odpočet DPH a zároveň okamžite odpísať 25% z ceny vozidla.
 • Produkt nie je určený spotrebiteľom

* Úver v objeme vyššom ako 70% z obstarávacej ceny pri financovaní nových aj ojazdených vozidiel podlieha osobitnému schvaľovaniu
** na financovanie ojazdených vozidiel sa vzťahujú ďalšie podmienky (IRIS certifikát pri autách dovezených zo zahraničia, max. 160 000 km, 3 predošlí majitelia atď.)


NA AKÝKOĽVEK AUTOMOBIL NISSAN, KTORÝ SI U NÁS K SVOJEJ MAXIMÁLNEJ SPOKOJNOSTI URČITE VYBERIETE, VÁM PONÚKNEME NAJVÝHODNEJŠÍ LÍZING ALEBO ÚVER VRÁTANE POVINNÉHO A HAVARIJNÉHO POISTENIA.

NISSAN FINANCE – NÁŠ PARTNER PRE LÍZING ALEBO ÚVER.

Nezmeškaj horúce novinky